Βιλαέτι Αδριανουπόλεως (Θράκη) και ένθετος χάρτης Δαρδανελλίων, Βουλγαρία και Ανατολική Ρωμυλία (Β. Θράκη) το 1910 (απόσπασμα Α)
[Χάρτες]