Το Αχταμάρ (Ιούνιος του 2014): Η προβλήτα και ο βασιλικός ναός του Τιμίου Σταυρού
[Φωτογραφικό υλικό]