Καραμαλής, Κορομηλά, Ο Ίππος στον Ελληνικό Κόσμο 05 (blod 2022)
[Οπτικοακουστικό υλικό]