Το ανατολικό τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το Βασίλειο των Σαφαβιδών της Περσίας το 1639
[Χάρτες]