Χωροταξική εικόνα της Αν. Θράκης στη Βυζαντινή εποχή (οδικές αρτηρίες, πόλεις, οικισμοί, οχυρώσεις), Παπαζώτος
[Χάρτες]