Κατίργκα: Κρήνη της Εσμά σουλτάνας του 1779
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα