ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time (1978) Αδριανούπολη
Goodwin, Edirne (1995) Αδριανούπολη
İşλi, Koz (eds), Edirne (1998) Αδριανούπολη
Kuran, Mosque (1968) Αδριανούπολη
Nicol, Cantacuzene (1996) Αδριανούπολη
Nicol, Καντακουζηνός (2008) Αδριανούπολη
Nicol, Τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου (1996) Αδριανούπολη
Αδριανούπολη, Βάρνα: Βιβλιοθήκες (2004) Αδριανούπολη
Κουλεϊμάνης, Αδριανούπολη 1908-14 (2012) Αδριανούπολη
Κύριλλος ΣΤ΄, Η Αρχισατραπία του Ικονίου (1815, 2018) Αδριανούπολη
Κωνσταντινίδης, «Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης», Θρακικά 19 (1944) Αδριανούπολη
Μπούρα / Bouras, Σταυρός Αδριανουπόλεως / Cross of Adrianople (1979) Αδριανούπολη
ODB I-III (1991) Αίνος
Ousterhout, Bakirtzis, The Byzantine Monuments of the Evros / Meriç River Valley (2007) Αίνος
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης τ. Α΄ (1979) Αίνος
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997) Αίνος
Γεωργούλης, Νέα Βύσσα (1997) Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Chardaloupas, Communauté grecque de Gallipoli (1998) Δήμος Καλλιπόλεως
İstanbul Kent Atlası (2003) Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ
Βασιλείου, Τσέλιος (επιμ. έκδ.), Καλλικράτεια (2000) Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Επαρχία Αίνου
Γεωργαντζής, Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως (1981) Επαρχία Αίνου
Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007) Επαρχία Αίνου
Μαλτέζου, Άννα Παλαιολογίνα Νοταρά (2004) Επαρχία Αίνου
Laiou (ed.),‘Life of St. Mary the Younger’ (1996) Επαρχία Βιζύης
Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899) Επαρχία Βιζύης
Φυδανάκης, Δοξάτο 1924-1927 και Θρακιώτες (2019) Επαρχία Βιζύης
Harrell, Tours Near Istanbul vol. ΙΙ (1978) Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ)
Γεδεών, Γανόχωρα (1913) Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ)
Κζούνια, Μητρόπολη Γάνου και Χώρας (2005) Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ)