Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Dilsiz,The Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Maguire, “A Tenth Century Description of a Tower at Constantinople” Δελτίον ΧΑΕ 17 (1994) 01 Πρώτος Πύργος του Θεοδοσιανού Τείχους
Mango, ‘The Triumphal Way and the Golden Gate’ (DOP 54, 2000) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Millingen, Churches in Constantinople (1912) pdf Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Turnbull, The Walls of Constantinople (2004) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Αριστάρχης, Αρχαιολογικός χάρτης Χερσαίων Τειχών Κ/Πόλεως (ΕΦΣK 1884) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Αφιέρωμα στα Σεπτεμβριανά του 1955, σαράντα χρόνια μετά (Η Καθημερινή, 1995) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ιστορικά για την Παναγία της Σούδας / Εγρί Καπού και τη Ρωμαίικη Κοινότητα (1950) Παναγία της Σούδας Εγρίκαπου
Κανονισμός Ιωακειμείου Εκπαιδευτηρίου (1909) και εικονογραφικό υλικό Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
Κανονισμός του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κ/Πόλεως (1888) Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
Κορομηλά, Αποσπάσματα από το βιβλίο Η Μαρία των Μογγόλων (2008-2020) Μουχλιό
Κορομηλά, «Οικουμενικός Θρόνος» (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Λαμπάκης  Β  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1902-1911» (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Παπαδόπουλος, Ο βίος του μεγαλομάρτυρα Μηνά (1950-55;) Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, εκκλησιαστικό συγκρότημα
Πασαδαίος, «Παρατηρήσεις επί της αισθητικής αξίας των Θεοδοσιανών Τειχών» (1968)  Θεοδοσιανά Τείχη
Πασπάτης, Βυζαντιναί Μελέται (Κ/Πολη 1877) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ρ. Α. Γ., Κωνσταντινουπόλεως Αρχαιολογία (1864) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ρωμαίικη Κοινότητα Μουχλίου (Μουχλιό, Άνω Φανάρι): Ενοριακός Κανονισμός του 1900 Μουχλιό
Σταυρίδης, Οφφικιάλοι της ΜΧΕ από το 1923 έως το 2000 (2001) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865) Μεγάλη του Γένους Σχολή