Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Mango (ed.) Nikephoros Short History DOT 10 (1990) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Mango, Scott (eds), The Chronicle of Theophanes Confessor (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
ODB I-III (1991) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Runciman, Βυζαντινή Θεοκρατία (1991) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ware, Orthodox Church (1964) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Yiannias (εκδ.), Η βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση (2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Αναστασιάδου, Ντυμόν, Ρωμηοί της Πόλης (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Δαρδαβέσης (επιμ.), Ιωακείμ Γ΄ (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2004 (2003) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2005 (2004) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2006 (2005) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2007 (2006) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2008 (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2009  (2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2010 (2009) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2011 (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2012 (2011) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2013 (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2014 (2013) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2015 (2014) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2017 (2016) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εκκλησίες / Churches (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ι Ε Ε  τ. Ι΄ Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453 - 1669) (1974) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Καλαϊτζής, Παπά-Ευθύμ (2013) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κάλλιστος Α΄, Ομιλίες (2011) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Καρδαράς, Ιωακείμ Γ΄ - Χαρ. Τρικούπης (1998) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινίδης, Οικουμενικοί Πατριάρχαι (1995) Οικουμενικό Πατριαρχείο