ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Θεοφυλάκτου, Μνήμες Πόντου (1988) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κορομηλά, Πόντος – Ανατολία (1989) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897, 1985) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κωνσταντινίδου, Το Ξερίζωμα και το Ρίζωμα των Ποντίων (1994) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Λαμψίδης, Δημοτικά Τραγούδια Πόντου, Αρχείον Πόντου (1960) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Μαμώνη, «Σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου» (1986-87) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Στράβων, Γεωγραφικά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Boase (ed.), Cilician Kingdom of Armenia (1978) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Freely, Mediterranean Coast (1998) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Stark, Lycian Shore (1956, 1989) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Stark, Lycian Shore (2002) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Έξοδος Β΄ (ΚΜΣ, 1982) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Αλεξίου (επιμ.) (1995) Ρωμαϊκή Γέφυρα στον Cendere
Barrington Atlas, Directory (2000) Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Barrington Atlas, Maps (2000) Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Ηρόδοτος, Ιστορίαι Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Κορομηλά, Εν τω σταδίω (2004) Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Ψιλάκης, Βότανα (2000;) Σαφράμπολη
Αρριανός, Ανάβασις Αλεξάνδρου Τερμησσός
Ballian, “Christian Silverwork from Ottoman Trebizond” in Droulia (ed), Exchanges between the Orient and the Greek World (1991) Τραπεζούντα
Karpov, «The Empire of Trebizond and Venice in 1374-1376» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Kursanskis, «The Coinage of the Grand Komnenos Manuel I» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Macrides, «What's in the name `Megas Komnenos'?» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Mango, Byzantine Architecture (1976) Τραπεζούντα
Martin, «The First Venetians in the Black Sea» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Saltik (ed), Trabzon (1996) Τραπεζούντα
Θεοφυλάκτου, Άσβεστη Φλόγα (1997) Τραπεζούντα
Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Α΄ (1947) Τραπεζούντα