Οθωμανικό Λουτρό Μήθυμνας (Μολύβου)
[Κτίσμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων / Κατοικία]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα