ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Akurgal, Ancient Civilizations of Turkey (2001) Δήμος Κάχτα
Eydoux, Châteaux (1982) Δήμος Κάχτα
Hamdi Bey, Osgan Effendi, Nemroud-Dagh (1883, 1987) Δήμος Κάχτα
Birecik (2003) Μπιρετζίκ
Gaziantep (2009) Νομός Γκαζίαντεπ
Hollerweger, Turabdin (1999) Νομός Μαρντίν
Lauffray, Halabiyya – Zenobia I (1983) Νομός Μαρντίν
Whitby, Rome at War (2002) Νομός Μαρντίν
Whitby, The History of Simocatta (1986) Νομός Μαρντίν
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ιστορία (2005) Νομός Μαρντίν
Shukurov, The Byzantine Turks, 1204–1461 (2016) Νομός Ντιγιάρμπακιρ
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006) Νομός Ντιγιάρμπακιρ
ΚΜΣ-Καθημερινή, Η Έξοδος τ. Ζ΄, Μεσόγειος Πόντος (συνέχεια) (2022) Νομός Ντιγιάρμπακιρ
ODB I-III (1991) Νομός Ούρφα
Dalrymple, From the Holy Mountain (1998) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία  
Hittites (2008) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία  
Üçok, Southeastern Anatolia Guide (2007) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Αθανασιάδη, Ευφράτης (1993) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία  
Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τ. 1, τ. 1 (2017) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) Ντιγιάρμπακιρ
Boase (ed.), Cilician Kingdom of Armenia (1978) Ρούμκαλε / Χρόμγκλα, έρημη καστροπολιτεία
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) Ρωμαϊκή Γέφυρα στον Cendere
Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Αλεξίου (επιμ.) (1995) Ρωμαϊκή Γέφυρα στον Cendere