Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992) Αγίασμα Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλί
Σοφιανού, Ο Φάχρη (2012) Κοιμητήριο Πατριαρχών «Τάφοι Μεγάλων Ευεργετών» (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 18)
Brouskari (ed.), Egeria (2008) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Evren, Zeytinburnu (2003) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Janin, Constantinople (1964) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Janin, Géographie (1969) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Majeska, Russian Travellers to Constantinople (1984) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
ODB I-III (1991) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Vryonis, Mechanism (2005) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Ιορδανίδου, Λωξάντρα (1980) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
ΜΙΣΝ, Μονή Πηγής - Μπαλουκλί (1937) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Παλιούρας, Μνημεία (1990) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Τριανταφύλλου, Ταυτότητες Μπαλουκλή (2014) / Triandafyllou, Identities Baloukli (2014) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Χέριν, Γυναίκες στην πορφύρα (2002) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  
Χρηστίδης, Σεπτεμβριανά (2000) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα