ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Bruneau (ed.), Grecs pontiques (1998) Νομός Σαμσούντας
Yavi, Tokat (1987) Νομός Τοκάτης
Ahrweiler-Γλύκατζη, «Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος» Ι Ε Ε τ. Θ (1979) Νομός Τραπεζούντας
Bryer, «The Estates of the Empire of Trebizond» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Fallmerayer, Αυτοκρατορία Τραπεζούντας (1984) Νομός Τραπεζούντας
Kolias, «Bibliothèques et manuscrits de Trébizonde» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Oikonomides, «The Chancery of the Grand Komnenoi» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Zachariadou, «Trebizond and the Turks (1352-1402)» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Ιωαννίδης, Πόντος – Τραπεζούντα (1870, 1981) Νομός Τραπεζούντας
Κλαβίχο, Ταξίδι στην αυλή του Ταμερλάνου, 1403-1406 (1997) Νομός Τραπεζούντας
Κυριακίδης, Ιστορία Μ. Σουμελά (1898, 1986) Νομός Τραπεζούντας
Λεύκωμα Αφών Κακούλη: Τραπεζούντα, Αν. Πόντος 1880-90 (2010) Νομός Τραπεζούντας
Χρύσανθος, Εκκλησία Τραπεζούντος (1933, 1973) Νομός Τραπεζούντας
Dalrymple, From the Holy Mountain (1998) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Üçok, Southeastern Anatolia Guide (2007) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Αθανασιάδη, Ευφράτης (1993) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Ware, Orthodox Church (1964) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Δαρδαβέσης (επιμ.), Ιωακείμ Γ΄ (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2004 (2003) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2005 (2004) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2006 (2005) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2007 (2006) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2008 (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2009  (2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2010 (2009) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2011 (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2012 (2011) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2013 (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2014 (2013) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2015 (2014) Οικουμενικό Πατριαρχείο