Φανάρι
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Φανάρι
Τοπική ονομασία
Fener
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Συνοικία.
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως.
Δημήτριος Καντεμίρ, πρίγκιπας / Cantemir.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνισμός.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Καντακουζηνοί, οθωμ. αξιωματούχοι.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μετόχια Μονής Σινά / Σιναϊτικά μετόχια.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Φαναριώτες.