Φανάρι
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Αγίασμα Αγίου Ευθυμίου στο Φανάρι
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Αγίασμα]
Φανάρι
Άγιος Στέφανος Βουλγαρικής Παροικίας
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Φανάρι
Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]
Φανάρι
Μαράσλειο Κ/Πόλεως στο Φανάρι
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]
Φανάρι
Μεγάλη του Γένους Σχολή
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]
Φανάρι
Μουχλιό
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Φανάρι
Οικουμενικό Πατριαρχείο
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Πατριαρχική Έδρα]
Φανάρι
Σχολείο Μουχλιού
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]
Φανάρι
Ναός Σβέτι Στεφάν
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Ναός]
Φανάρι > Άγιος Στέφανος Βουλγαρικής Παροικίας
Πύλη του 1733 στην οικία Καντακουζηνού στο Φανάρι
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
Φανάρι > Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
Ναός Θεοτόκου, Μουχλιό
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Ενοριακός Ναός]
Φανάρι > Μουχλιό
H τελετουργία της παρασκευής του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, άνοιξη 1992
[Εκδήλωση Θρησκευτική]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο
Αγίασμα Αγίου Χαραλάμπους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Αγίασμα]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο
Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Πατριαρχικός Ναός]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο
Πατριαρχικός Οίκος
[Διοικητικό Κτίσμα] - [Εκκλησιαστικό]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο
Πύργος
[Οχυρωματικό Έργο]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο
Για το δάπεδο του Πατρ. Ναού, 3 Δεκ 1720 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 27)
[Επιγραφή]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Επιγραφή για την ανοικοδόμηση του Πατρ. Ναού, 18 Δεκ 1720 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 28)
[Επιγραφή]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Πατρ. Ναός, επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 29)
[Επιγραφή]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Πατρ. Ναός: Επιγραφή του 1994 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 10)
[Επιγραφή]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Στο Ιερό του Πατρ. Ναού επιγρ. του 1720 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 01)
[Επιγραφή]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Ο Πατριάρχης δεξιώνεται μαθητές δημοτικών σχολείων (30 Δεκ. 2007)
[Εκδήλωση Κοινωνική / Καθημερινή]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πατριαρχικός Οίκος
Πατρ. Οίκος: κτητορική επιγραφή 1989/1 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 06)
[Επιγραφή]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πατριαρχικός Οίκος
Πατρ. Οίκος: κτητορική επιγραφή 1989/2 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 07)
[Επιγραφή]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πατριαρχικός Οίκος
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη
[Κτίσμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων / Κατοικία] - [Βιβλιοθήκη]
Φανάρι > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Πύργος