ΙΡΑΝ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
«Τροχός του μαρτυρίου» στο Φαχαντάν ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ > Πλινθόκτιστες διατηρητέες συνοικίες
Φιρουζαμπάντ: Στέψη Αρντασίρ Α΄ ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Επαρχία Φιρουζαμπάντ
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 01: Ανάγλυφο Αρντασίρ Α΄ ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 03: Ανάγλυφο Μπαχράμ Β΄ ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 05: Ανάγλυφο Ναρσή ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 06: Ανάγλυφο Ορμίσδα Β΄ ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 07: Ανάγλυφο Σαπώρ Β΄ ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Απαντάνα: Πομπή υποτελών λαών που κομίζουν δώρα ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Περσέπολη > Περσέπολη: Απαντάνα (αίθουσα δεξιώσεων)
Νακς-ε Ρατζάμπ: Σαπώρ Α΄ και αυλικοί ΙΡΑΝ > ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Ενεπίγραφη ελληνιστική στήλη από την Λαοδίκεια της Μηδίας ΙΡΑΝ > Τεχεράνη > Εθνικό Μουσείο Ιράν > Εθνικό Μουσείο Ιράν: το Αρχαιολογικό Τμήμα
Πήλινο γυναικείο ειδώλιο από την προϊστορική θέση Tepe Sarab, Ιράν ΙΡΑΝ > Τεχεράνη > Εθνικό Μουσείο Ιράν > Εθνικό Μουσείο Ιράν: το Αρχαιολογικό Τμήμα