Τα προϊστορικά βασίλεια της Συρίας τον 24ο π.Χ. αιώνα: Έμπλα, Ναγκάρ και Μαρί
[Χάρτες]