ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Akurgal, Ancient Civilizations of Turkey (2001) Δήμος Κάχτα
Eydoux, Châteaux (1982) Δήμος Κάχτα
Hamdi Bey, Osgan Effendi, Nemroud-Dagh (1883, 1987) Δήμος Κάχτα
Birecik (2003) Μπιρετζίκ
Gaziantep (2009) Νομός Γκαζίαντεπ
Hollerweger, Turabdin (1999) Νομός Μαρντίν
Lauffray, Halabiyya – Zenobia I (1983) Νομός Μαρντίν
Whitby, Rome at War (2002) Νομός Μαρντίν
Whitby, The History of Simocatta (1986) Νομός Μαρντίν
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ιστορία (2005) Νομός Μαρντίν
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006) Νομός Ντιγιάρμπακιρ
ODB I-III (1991) Νομός Ούρφα
Dalrymple, From the Holy Mountain (1998) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία  
Hittites (2008) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία  
Üçok, Southeastern Anatolia Guide (2007) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Αθανασιάδη, Ευφράτης (1993) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία  
Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τ. 1, τ. 1 (2017) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) Ντιγιάρμπακιρ
Boase (ed.), Cilician Kingdom of Armenia (1978) Ρούμκαλε / Χρόμγκλα, έρημη καστροπολιτεία
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) Ρωμαϊκή Γέφυρα στον Cendere
Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Αλεξίου (επιμ.) (1995) Ρωμαϊκή Γέφυρα στον Cendere