Ηρόδοτος, Ιστορίαι Βιβλίο ΙV (πρωτότυπο) (pdf)
[Κείμενα]