ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη (1998) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989) Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
A. van Millingen, Churches in Constantinople (1912) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Cameron, Circus Factions (1976) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Deleon, Golden Horn (1995?)  Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Karaca, Rum Kiliseleri (1995) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Mathews, Early Churches (1971) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Millingen, Walls (1899) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Striker, The Myrelaion (1981) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ελ Σεΐχ, Άραβες και Βυζάντιο (2013) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ζώρας, Άλωσις και βασιλεία Μωάμεθ (1952) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος (2007) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Κορομηλά, 1453 (1992) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Α΄ (2005) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Νέος Μουσικός Ελληνομνήνων τ. 7 (2020) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Προκόπιος, Περί κτισμάτων Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Σταματόπουλος, Μήλλας, Βασιλεύουσα (1990) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Παναγοπούλου, Διπλωματικοί γάμοι στο Βυζάντιο (2006) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
Dagron, Hippodrome (2011) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Γουέλμαν, Θεοδώρα (1995) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Κορομηλά, Εν τω σταδίω (2004) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Σταματιάδης, Ιππόδρομος Κωνσταντινουπόλεως (1868) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Σωφρονίου, Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας (2019) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Κεσίσογλου, Ενορία Αγιάς, Τζιμπαλί (1998) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Χεκίμογλου (εκδ.), Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγ. Γεωργίου / Hekimoglou (ed.), The Patriarchal Church of St George (2013) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος