Δήμος Σαρίγιερ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Freely, The Marmara (1998) Δήμος Σαρίγιερ  
İstanbul Avrupa (2008?) Δήμος Σαρίγιερ  
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Δήμος Σαρίγιερ  
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Α΄ Θρακικά 12 (1939) Δήμος Σαρίγιερ
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Β΄ Θρακικά 13 (1940) Δήμος Σαρίγιερ
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Δήμος Σαρίγιερ
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000) Δήμος Σαρίγιερ  
Τσοκώνας, Μητρόπολις Δέρκων (2015) Δήμος Σαρίγιερ
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. ΙI (1862) Μπουγιούκντερε
Σίσκος (επιμ.), Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής (2017) Μπουγιούκντερε
Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995) Μπουγιούκντερε
Σταυρίδης, Μητρόπολις Δέρκων (1991) Μπουγιούκντερε
BG Istanbul (2000) Ρούμελι Χισάρ
Ćurčić, Χατζητρύφωνος (επιμ.), Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια (1997) Ρούμελι Χισάρ
Freely, Bosphorus (1993) Ρούμελι Χισάρ
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Ρούμελι Χισάρ
Δούκας, Βυζαντινοτουρκική Ιστορία (1997) Ρούμελι Χισάρ