Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα