Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ψιλάκης, Καστανάς, Πολιτισμός  Ελιάς (1999) H τελετουργία της παρασκευής του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, άνοιξη 1992
Ποταμιάνος, Φως (2000) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου, εκκλ. συγκρότημα
İstanbul Ansiklopedisi (1993-94) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Karaca, Rum Kiliseleri (1995) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Vryonis, Mechanism (2005) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Σταματόπουλος, Αναλαμπή (1996) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Çipof, «İstanbul Bulgar Ortodoks Cemaati ve Sveti Stefan Kilisesi» Haliç (2004) Άγιος Στέφανος Βουλγαρικής Παροικίας
Dagron, Γέννηση (2000) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Janin, Constantinople (1964) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Janin, Géographie (1969) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
A. van Millingen, Churches in Constantinople (1912) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
İstanbul Avrupa (2008?) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7  
Karmi, Jewish Sites Istanbul (1992) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Krautheimer, Architecture (1986) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Krautheimer, Αρχιτεκτονική (1998) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Léopold II, Constantinople 1860 (1997) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mamboury, Istanbul (1951) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango (ed), Byzantium (2002) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango (ed.) Nikephoros Short History DOT 10 (1990) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, Byzantine Architecture (1976) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, Dévéloppement (1990) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, “Water” Hinterland (Variorum 1995) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης (1988) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mathews, Early Churches (1971) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Müller-Wiener, Bildlexikon (1977) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Müller-Wiener, Häfen (1994) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7