ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Macrides, «What's in the name `Megas Komnenos'?» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Martin, «The First Venetians in the Black Sea» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Saltik (ed), Trabzon (1996) Τραπεζούντα
Θεοφυλάκτου, Άσβεστη Φλόγα (1997) Τραπεζούντα
Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Α΄ (1947) Τραπεζούντα
Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Β΄ (1947) Τραπεζούντα
Λαμψίδης (επιμ.), Άγιος Ευγένιος (1984) Τραπεζούντα
Μοσκώφ, «Η Τραπεζούντα» Μέριμνα Ποντίων Κυριών (1980) Τραπεζούντα
Baraz, Demircan, Çengelköy (2004) Τσεγκέλκιοϊ
Dinu, Cantemir şi Mavrocordat (2011) Φανάρι
Popescu-Judetz, Cantemir (1999) Φανάρι
Runciman, Great Church (1968) Φανάρι
Runciman, Μεγάλη Εκκλησία (2010) Φανάρι
Δημαράς, Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος (2010) Φανάρι
Κανδηλώρος, Γρηγόριος Ε΄ (1921) Φανάρι
Μισαηλίδης, Φανάρι (1950) Φανάρι
Ξηραδάκη, Φαναριώτισσες (1999) Φανάρι
Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870) Φανάρι
Barrington Atlas, Maps (2000) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Ćurčić, Χατζητρύφωνος (επιμ.), Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια (1997) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Isaac, Greek Settlements in Thrace (1986) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Δράκος, Θρακική Προποντίδα (1892) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Ζαχαριάδου, Θρύλοι παλαιών σουλτάνων (1991) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865) Ψωμαθειά / Ψαμαθιά