ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Runciman, Great Church (1968) Φανάρι
Runciman, Μεγάλη Εκκλησία (2010) Φανάρι
Δημαράς, Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος (2010) Φανάρι
Κανδηλώρος, Γρηγόριος Ε΄ (1921) Φανάρι
Μισαηλίδης, Φανάρι (1950) Φανάρι
Ξηραδάκη, Φαναριώτισσες (1999) Φανάρι
Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870) Φανάρι
Barrington Atlas, Maps (2000) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Ćurčić, Χατζητρύφωνος (επιμ.), Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια (1997) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Isaac, Greek Settlements in Thrace (1986) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Δράκος, Θρακική Προποντίδα (1892) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Ζαχαριάδου, Θρύλοι παλαιών σουλτάνων (1991) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865) Ψωμαθειά / Ψαμαθιά