Εκτός των Τειχών
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
İstanbul Kent Atlası (2003) Αρμενικό Κοιμητήριο Μπαλουκλί
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992) Αρμενικό Κοιμητήριο Μπαλουκλί
Evren, Zeytinburnu (2003) Εκτός των Τειχών
Hinterland (Variorum 1995) Εκτός των Τειχών  
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Εκτός των Τειχών
ΜΙΣΝ, Μονή Πηγής - Μπαλουκλί (1937) Εκτός των Τειχών
Σοφιανού, Ο Φάχρη (2012) Κοιμητήριο Πατριαρχών «Τάφοι Μεγάλων Ευεργετών» (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 18)
Brouskari (ed.), Egeria (2008) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Janin, Constantinople (1964) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Janin, Géographie (1969) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Majeska, Russian Travellers to Constantinople (1984) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
ODB I-III (1991) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Ιορδανίδου, Λωξάντρα (1980) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Παλιούρας, Μνημεία (1990) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Τριανταφύλλου, Ταυτότητες Μπαλουκλή (2014) / Triandafyllou, Identities Baloukli (2014) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Χέριν, Γυναίκες στην πορφύρα (2002) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Χρηστίδης, Σεπτεμβριανά (2000) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Κάννερ / Kanner «Φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη Κοινότητα ΚΠολης» / “Philanthropy” (2002) Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
Κάννερ, Φτώχεια και φιλανθρωπία Κ/Πολη (2004) Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
Νοσοκομεία Βαλουκλή (2005) Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
Σταματόπουλος, Αναλαμπή (1996) Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
Σταυρίδης, Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Βαλουκλή (2007) Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
Τρομπούκης, Ιατρική στην Πόλη (2000) Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο