Τραπεζούντα
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
ODB I-III (1991) Λειψανοθήκη από εργαστήριο της βυζαντινής Τραπεζούντας (γύρω στα 1390-1430) στο Θησαυροφυλάκιο του Αγίου Μάρκου
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Μονή Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος
Talbot Rice (ed.), Haghia Sophia at Trebizond (1968) Μονή Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος
Ahrweiler-Γλύκατζη, «Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος» Ι Ε Ε τ. Θ (1979) Τραπεζούντα
Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les Douanes à Byzance (1963) Τραπεζούντα
Ballian, “Christian Silverwork from Ottoman Trebizond” in Droulia (ed), Exchanges between the Orient and the Greek World (1991) Τραπεζούντα
Bryer, «The Estates of the Empire of Trebizond» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Bryer, Winfield, Byzantine Monuments and Topography of the Pontos (DOS 1985) Τραπεζούντα  
Fallmerayer, Αυτοκρατορία Τραπεζούντας (1984) Τραπεζούντα
Freely, Black Sea (1996) Τραπεζούντα  
Karpov, «The Empire of Trebizond and Venice in 1374-1376» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) Τραπεζούντα  
Kolias, «Bibliothèques et manuscrits de Trébizonde» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Kursanskis, «The Coinage of the Grand Komnenos Manuel I» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Macrides, «What's in the name `Megas Komnenos'?» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Mango, Byzantine Architecture (1976) Τραπεζούντα  
Martin, «The First Venetians in the Black Sea» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Oikonomides, «The Chancery of the Grand Komnenoi» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Saltik (ed), Trabzon (1996) Τραπεζούντα
Zachariadou, «Trebizond and the Turks (1352-1402)» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Τραπεζούντα
Η Μικρά Ασία των θεμάτων (1998) Τραπεζούντα  
Θεοφυλάκτου, Άσβεστη Φλόγα (1997) Τραπεζούντα
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017) Τραπεζούντα
Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001) Τραπεζούντα  
Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897, 1985) Τραπεζούντα
Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Α΄ (1947) Τραπεζούντα
Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Β΄ (1947) Τραπεζούντα
Λαμψίδης (επιμ.), Άγιος Ευγένιος (1984) Τραπεζούντα
Λεύκωμα Αφών Κακούλη: Τραπεζούντα, Αν. Πόντος 1880-90 (2010) Τραπεζούντα
Μοσκώφ, «Η Τραπεζούντα» Μέριμνα Ποντίων Κυριών (1980) Τραπεζούντα