Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Burton, Orient Express (2001) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
İstanbul Avrupa (2008?) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Tuğlacı, Dadian Family (1993) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Β΄ Θρακικά 13 (1940) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Μήλλας, Προποντίδα (1992) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Τσοκώνας, Μητρόπολις Δέρκων (2015) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Beşiktaş (1998) Δήμος Μπεσίκτας
Müller-Wiener, Häfen (1994) Δήμος Μπεσίκτας
Freely, The Marmara (1998) Δήμος Σαρίγιερ
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Α΄ Θρακικά 12 (1939) Δήμος Σαρίγιερ
Evren, Zeytinburnu (2003) Εκτός των Τειχών
Hinterland (Variorum 1995) Εκτός των Τειχών
ΜΙΣΝ, Μονή Πηγής - Μπαλουκλί (1937) Εκτός των Τειχών
Επέογλου-Μπακαλάκη, Αμάσεια (1988) Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Α΄ (1966, β' έκδ. 2004) Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
Alexandris, Greek Minority (1983) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time (1978) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Goodwin, Ottoman Empire (1999) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Haliç (2004) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Istanbul Fountains (2004) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Janin, Constantinople (1964) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Mamboury, Istanbul (1951) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης (1988) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Mansel, Constantinople (1997) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Mansel, Κωνσταντινούπολη (1999) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Massavetas, Constantinople – Istanbul (2007) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Morgenthau, Τα μυστικά του Βοσπόρου (1998) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη