ΒΔ Συρία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Balty, Apamée (1981) Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Χανιώτης, Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό (2021) Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Weiss (ed.), Ebla to Damascus (1985) Αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα
Aga Khan, The Memoires of Aga Khan (1954) ΒΔ Συρία  
Brown, Ο Κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας (1998) ΒΔ Συρία
Brown, Ύστερη Αρχαιότητα (2001) ΒΔ Συρία
Grabar, L’âge d’or de Justinien (1966) ΒΔ Συρία  
Lazaridou (ed), Transition to Christianity (2011) ΒΔ Συρία
Mattern, Villes Mortes (1944) ΒΔ Συρία
Sartre, Syrie antique (2002) ΒΔ Συρία
Κυρτάτας, Απόκρυφες ιστορίες (2003) ΒΔ Συρία
Τάντσης, Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο (2012) ΒΔ Συρία  
Amiet (ed.), Au pays de Baal (1983) Έμπλα
Matthiae, Ebla (1984) Έμπλα
Balty, Mosaïques de Syrie (1977) Η Απάμεια εντός των τειχών
Halabi, Les Druzes (2005) Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Eydoux, Châteaux (1982) Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
Hakim - Jawish, Saladin und seine Burg (1998) Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
Lawrence, Crusader Castles (2004) Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
Λέων Διάκονος, Ιστορία (2000) Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
Burns, Monuments of Syria (1994) Μααράτ αν-Νουμάν
Laiou, Mottahedeh (eds), The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World (2001) Μααράτ αν-Νουμάν
Runciman, First Crusade (1980) Μααράτ αν-Νουμάν
Brouskari (ed.), Egeria (2008) Μονή Συμεών Στυλίτη
Hadjar, Amash, St. Simeon (1995?) Μονή Συμεών Στυλίτη
Lacarrière, Ένθεοι (1983) Μονή Συμεών Στυλίτη
Mango, Byzantine Architecture (1976) Μονή Συμεών Στυλίτη
Ι Ε Ε  τ. Ζ΄ Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι (1978) Μονή Συμεών Στυλίτη
Adal, Icônes de la collection Abou Adal (1997) Το Χαλέπι εντός των Τειχών
Atıl, Mamluks (1981) Το Χαλέπι εντός των Τειχών