ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Sakaoğlu, Amasra (1999) Νομός Παρθενίου / Μπαρτίν
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1946) Νομός Προύσας
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952) Νομός Προύσας
Inalcik, “Osman Ghazi’s Siege of Nicaea and the Battle of Bapheus” (1993) Νομός Προύσας
İnalcık, «The Rise of the Ottoman Empire» The Cambridge History of Islam 1Α (1970) Νομός Προύσας
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Νομός Προύσας
Menton, Μοναστήρια και Άγιοι της Βιθυνίας (1980) Νομός Προύσας
Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994) Νομός Προύσας
Ταβουλτζίδης, Κουβούκλια (1999) Νομός Προύσας
Bruneau (ed.), Grecs pontiques (1998) Νομός Σαμσούντας
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Νομός Τοκάτης
Yavi, Tokat (1987) Νομός Τοκάτης
Ahrweiler-Γλύκατζη, «Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος» Ι Ε Ε τ. Θ (1979) Νομός Τραπεζούντας
Bryer, «The Estates of the Empire of Trebizond» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Fallmerayer, Αυτοκρατορία Τραπεζούντας (1984) Νομός Τραπεζούντας
Kolias, «Bibliothèques et manuscrits de Trébizonde» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Oikonomides, «The Chancery of the Grand Komnenoi» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Zachariadou, «Trebizond and the Turks (1352-1402)» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Ιωαννίδης, Πόντος – Τραπεζούντα (1870, 1981) Νομός Τραπεζούντας
Κλαβίχο, Ταξίδι στην αυλή του Ταμερλάνου, 1403-1406 (1997) Νομός Τραπεζούντας
ΚΜΣ-Καθημερινή, Η Έξοδος τ. Θ΄, Παράλιος Πόντος (συνέχεια) (2022) Νομός Τραπεζούντας
Κυριακίδης, Ιστορία Μ. Σουμελά (1898, 1986) Νομός Τραπεζούντας
Λεύκωμα Αφών Κακούλη: Τραπεζούντα, Αν. Πόντος 1880-90 (2010) Νομός Τραπεζούντας
Χρύσανθος, Εκκλησία Τραπεζούντος (1933, 1973) Νομός Τραπεζούντας
Dalrymple, From the Holy Mountain (1998) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Üçok, Southeastern Anatolia Guide (2007) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Αθανασιάδη, Ευφράτης (1993) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Boardman, The Greeks Overseas (1980) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Freely, The Aegean Coast (1996) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Goudineau, Marseille Grecque (1999) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία