ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarîsi (1986) Αμάσεια
Goodwin, Ottoman Architecture (1971) Αμάσεια
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003) Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια
Νικολαΐδης, Ηράκλεια Πόντου (1955) Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια
Τανιμανίδης, Ίμερα (1988) Ίμερα του Πόντου
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Κιράνκιοϊ Σαφράμπολης
ODB I-III (1991) Λειψανοθήκη από εργαστήριο της βυζαντινής Τραπεζούντας (γύρω στα 1390-1430) στο Θησαυροφυλάκιο του Αγίου Μάρκου
Talbot Rice (ed.), Haghia Sophia at Trebizond (1968) Μονή Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος
Tüfek, The Monastery of Sumela (1978) Μονή Σουμελά στον Ανατολικό Πόντο
Επέογλου-Μπακαλάκη, Αμάσεια (1988) Νομός Αμάσειας
ΚΜΣ-Καθημερινή, Η Έξοδος τ. Ζ΄, Μεσόγειος Πόντος (συνέχεια) (2022) Νομός Αργυρουπόλεως / Γκουμούσχανέ
Οικονομίδης, Περιγραφή της Eπαρχίας Χαλδίας (1905) Νομός Αργυρουπόλεως / Γκουμούσχανέ
Sakaoğlu, Amasra (1999) Νομός Παρθενίου / Μπαρτίν
Bruneau (ed.), Grecs pontiques (1998) Νομός Σαμσούντας
Sinclair, Eastern Turkey Survey vol. II (1989) Νομός Τοκάτης
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Νομός Τοκάτης
Yavi, Tokat (1987) Νομός Τοκάτης
Ahrweiler-Γλύκατζη, «Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος» Ι Ε Ε τ. Θ (1979) Νομός Τραπεζούντας
Bryer, «The Estates of the Empire of Trebizond» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Fallmerayer, Αυτοκρατορία Τραπεζούντας (1984) Νομός Τραπεζούντας
Janin, Églises et monastères (1975) Νομός Τραπεζούντας
Kolias, «Bibliothèques et manuscrits de Trébizonde» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Oikonomides, «The Chancery of the Grand Komnenoi» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Shukurov, The Byzantine Turks, 1204–1461 (2016) Νομός Τραπεζούντας
Zachariadou, «Trebizond and the Turks (1352-1402)» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Νομός Τραπεζούντας
Η Μικρά Ασία των θεμάτων (1998) Νομός Τραπεζούντας
Ιωαννίδης, Πόντος – Τραπεζούντα (1870, 1981) Νομός Τραπεζούντας
Κλαβίχο, Ταξίδι στην αυλή του Ταμερλάνου, 1403-1406 (1997) Νομός Τραπεζούντας
ΚΜΣ-Καθημερινή, Η Έξοδος τ. Θ΄, Παράλιος Πόντος (συνέχεια) (2022) Νομός Τραπεζούντας
Κυριακίδης, Ιστορία Μ. Σουμελά (1898, 1986) Νομός Τραπεζούντας