ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Mango, Scott (eds), The Chronicle of Theophanes Confessor (1999) Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Whitby, “Justinian’s bridge over the Sangarius and Procopius’ de AedificiisJHS (1985) Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Asgari, “Proconnesian Production” Hinterland (Variorum 1995) Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Κοντάρας, Φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (1998) Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Στράβων, Γεωγραφικά Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Devedjian, Pêche (1926) Μαρμαρονήσια
Δόμβρος, Γραδάρισμα μιας ζωής (1992) Μαρμαρονήσια
Ηλιάδης, Ιερά Μητρόπολις Προικοννήσου (2015) Μαρμαρονήσια
Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια (2001) Μαρμαρονήσια
Μήλλας, Αλιεία στην Προποντίδα (2018) Μαρμαρονήσια
Νεστορίδης, Προκοννησιακά (1992) Μαρμαρονήσια
Παπαχρήστος, Ποδάρας, Ρίζος (επιμ.), Αναγραφή της Κυζίκου (1825, 2015) Νομός Μπαλίκεσιρ
Σγουρίδης, Πέραμος της Κυζίκου (1968) Νομός Μπαλίκεσιρ
Συρίγος, Ντόκος, Τουρκικές διεκδικήσεις (2020) Νομός Μπαλίκεσιρ
Yourcenar, Αδριανού Απομνημονεύματα (1976) Νομός Νικομήδειας
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1946) Νομός Προύσας
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952) Νομός Προύσας
Inalcik, “Osman Ghazi’s Siege of Nicaea and the Battle of Bapheus” (1993) Νομός Προύσας
İnalcık, «The Rise of the Ottoman Empire» The Cambridge History of Islam 1Α (1970) Νομός Προύσας
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Νομός Προύσας
Menton, Μοναστήρια και Άγιοι της Βιθυνίας (1980) Νομός Προύσας
Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994) Νομός Προύσας
Ταβουλτζίδης, Κουβούκλια (1999) Νομός Προύσας
Freely, The Marmara (1998) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Janin, Églises et monastères (1975) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Lefort, «Les communications entre Constantinople et la Bithynie», Hinterland (Variorum 1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Mitchell, Anatolia I (1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Mitchell, Anatolia II (1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
ODB I-III (1991) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα