ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Οικονομίδης, Περιγραφή της Eπαρχίας Χαλδίας (1905) Νομός Αργυρουπόλεως / Γκουμούσχανέ
Πέργης Ευάγγελος, Η Πέργη της Παμφυλίας (1983) Νομός Αττάλειας
Lightfoot, Amorium (2007) Νομός Αφιόνκαραχισάρ
Merhav (ed), Urartu (1991) Νομός Βαν
Gaziantep (2009) Νομός Γκαζίαντεπ
Gabriel, Kayseri-Niğde (1931, 1980) Νομός Καισαρείας / Κάισερι
Crow, “Long Walls” Hinterland (Variorum 1995) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
İstanbul Avrupa (2008?) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Α΄ Θρακικά 12 (1939) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Β΄ Θρακικά 13 (1940) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Dedeoğlu, Lydians (2003) Νομός Μανίσας (Μαγνησίας)
Hollerweger, Turabdin (1999) Νομός Μαρντίν
Lauffray, Halabiyya – Zenobia I (1983) Νομός Μαρντίν
Whitby, Rome at War (2002) Νομός Μαρντίν
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ιστορία (2005) Νομός Μαρντίν
Παπαχρήστος, Ποδάρας, Ρίζος (επιμ.), Αναγραφή της Κυζίκου (1825, 2015) Νομός Μπαλίκεσιρ
Σγουρίδης, Πέραμος της Κυζίκου (1968) Νομός Μπαλίκεσιρ
Nevşehir (1996) Νομός Νέβσεχίρ
Εκατονταετηρίς Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (1920) Νομός Νέβσεχίρ
Κωστάκης, Μιστί, τ. Α΄ (1977) Νομός Νίγδης
Κωστάκης, Μιστί, τ. Β΄ (1977) Νομός Νίγδης
Yourcenar, Αδριανού Απομνημονεύματα (1976) Νομός Νικομήδειας
Sakaoğlu, Amasra (1999) Νομός Παρθενίου / Μπαρτίν
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1946) Νομός Προύσας
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952) Νομός Προύσας
Menton, Μοναστήρια και Άγιοι της Βιθυνίας (1980) Νομός Προύσας
Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994) Νομός Προύσας
Ταβουλτζίδης, Κουβούκλια (1999) Νομός Προύσας
Μανουηλίδης, «Ραιδεστός» Θρακικά τ. 24 (1955) Νομός Ραιδεστού
Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη. Κατάλογος / Rhaidestos - Thessaloniki. Catalogue (2016) Νομός Ραιδεστού