ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Καρδαράς, Ιωακείμ Γ΄ - Χαρ. Τρικούπης (1998) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Κοτζαγεώργη, Παναγιωτοπούλου, Βιβλιογραφικός Οδηγός Θράκης (1993) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Λέκκου, Μονές Β. και Αν. Θράκης (1999) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Αν. Ρωμυλίας (1995) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μαραβελάκης, Βακαλόπουλος, Προσφυγικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (1955,1993) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μαυρίδης, Θράκη 1875-1925 (2006) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μαυρίδης, Μνεία Ανατολής (2005) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μήλλας, Προποντίδα (1992) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μητσόπουλος, «Φυσική Γεωγραφία Θράκης», Θρακική Επετηρίς 1 (1897) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική (1995) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Παπαζώτος, «Ανίχνευση τοπογραφική της Αν. Θράκης» Byz Forch Band XIV, vol. 1 (1989) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Θράκη, 1902-1922 (1991) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Συντεχνίες Θράκης (1985) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Τσακόγλου, Διωγμός Ελλήνων στην Αν. Θράκη (2010) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Τσελεμπί, Κόβελ, Από Κωνσταντινουπόλεως εις Αδριανούπολιν (1993) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003) Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια
Νικολαΐδης, Ηράκλεια Πόντου (1955) Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια
Πασαδαίος, «Αισθητική αξία των Θεοδοσιανών Τειχών» ΑΕ (1968) Θεοδοσιανά Τείχη
Τανιμανίδης, Ίμερα (1988) Ίμερα του Πόντου
Tuğlacı, Armenian Churches (1991) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη (1998) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989) Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
A. van Millingen, Churches in Constantinople (1912) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Cameron, Circus Factions (1976) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Deleon, Golden Horn (1995?)  Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Karaca, Rum Kiliseleri (1995) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Mathews, Early Churches (1971) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη