ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
«Κάστρο» Ναρίν
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Μέιμπόντ
«Τροχός του μαρτυρίου» στο Φαχαντάν
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ > Πλινθόκτιστες διατηρητέες συνοικίες
«Φυλακή του Αλεξάνδρου» - Μεντρεσές
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ > Πλινθόκτιστες διατηρητέες συνοικίες
Shesh Badgiri / Δεξαμενή με έξι αεραγωγούς
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Δεξαμενή]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Αμπαρκούχ
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ
Απαντάνα: Πομπή υποτελών λαών που κομίζουν δώρα
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Περσέπολη > Περσέπολη: Απαντάνα (αίθουσα δεξιώσεων)
Ατεσχαντέ, ζωροαστρικός Ναός
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Συγκρότημα]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Βανκ / Μονή του Σωτήρος, Τζούλφα
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Μονή]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Τζούλφα
Βανκ / Μονή του Σωτήρος, Τζούλφα: το καθολικό
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Καθολικό Μονής]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Τζούλφα > Βανκ / Μονή του Σωτήρος, Τζούλφα
Γέφυρα του Καβάρ
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Γέφυρα]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς
Γιαζντ
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ
Δίγλωσση επιγραφή του Σαπώρ Α΄ στον θώρακα του αλόγου (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 101)
[Επιγραφή]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ > Νακς-ε Ρατζάμπ: Σαπώρ Α΄ και αυλικοί
Επαρχία Φιρουζαμπάντ
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς
Ισπαχάν
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν
Καραβάνσεράι Nougonbad
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Καραβάνσεραϊ]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ
Καραβάνσεράι του Μέιμπόντ
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Καραβάνσεραϊ]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Μέιμπόντ
Μαυσωλείο του Ροκν αλ-Ντιν / Bogheh Seye Roknaddin
[Ταφικό Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ > Πλινθόκτιστες διατηρητέες συνοικίες
Μαυσωλείο του Σααντί
[Ταφικό Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Σιράζ
Μαυσωλείο του Χαφέζ
[Ταφικό Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Σιράζ
Μεγάλο Παζάρι του Ισπαχάν
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Αγορά - Παζάρι, Βιοτεχνία, Εργαστήριο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Πλατεία Νακς-ε Τζαχάν – Ιστορικό κέντρο
Μέιμπόντ
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ
Μουσείο Νερού
[Μουσείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Νακς-ε Ρατζάμπ: Σαπώρ Α΄ και αυλικοί
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Νακς-ε Ροστάμ, ΑΑ 01: Ζωροαστρικός πύργος
[Αρχαιολογικό Μνημείο Θρησκευτικού Χαρακτήρα] - [Αρχαίος Ναός]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 01: Ταφικό μνημείο Δαρείου Α΄
[Ταφικό Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 02: Ταφικό μνημείο Ξέρξη Α΄
[Ταφικό Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 04: Ταφικό μνημείο Δαρείου Β΄
[Ταφικό Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 01: Ανάγλυφο Αρντασίρ Α΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 03: Ανάγλυφο Μπαχράμ Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών