Ανάμεσα στην Αντιόχεια και το Χαλέπι: το ασβεστολιθικό οροπέδιο στη ΒΔ Συρία και ο νομός Χατάι
[Χάρτες]