Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ψιλάκης, Καστανάς, Πολιτισμός  Ελιάς (1999) H τελετουργία της παρασκευής του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, άνοιξη 1992
Çipof, «İstanbul Bulgar Ortodoks Cemaati ve Sveti Stefan Kilisesi» Haliç (2004) Άγιος Στέφανος Βουλγαρικής Παροικίας
Janin, Constantinople (1964) Βυζαντινή Κινστέρνα του Άσπαρος
Mango, “Water” Hinterland (Variorum 1995) Βυζαντινή Κινστέρνα του Άσπαρος
Müller-Wiener, Bildlexikon (1977) Βυζαντινή Κινστέρνα του Άσπαρος
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851) Βυζαντινή Κινστέρνα του Άσπαρος
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Για το δάπεδο του Πατρ. Ναού, 3 Δεκ 1720 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 27)
Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989) Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Deleon, Golden Horn (1995?)  Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Κεσίσογλου, Ενορία Αγιάς, Τζιμπαλί (1998) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Χεκίμογλου (εκδ.), Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγ. Γεωργίου / Hekimoglou (ed.), The Patriarchal Church of St George (2013) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος  
Παπουλίδης, Μαρασλής (1989) Μαράσλειο Κ/Πόλεως στο Φανάρι
Özbilge, Fener, Balat (2005) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γεδεών, Πνευματική κίνησις του Γένους (2010) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Α΄ (1966, β' έκδ. 2004) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Β΄ (1971, β' έκδ. 2004) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Θρακική Επετηρίδα τ. 2 (1981) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Μουχλιό
Janin, Géographie (1969) Μουχλιό
Κορομηλά, Μαρία των Μογγόλων (2008) Μουχλιό
Marinis, Architecture in the churches of Constantinople (2014) Ναός Θεοτόκου, Μουχλιό
Uyar, «Panagia Moukhliotissa Kilisesi» Haliç (2004) Ναός Θεοτόκου, Μουχλιό
Dagron, Γέννηση (2000) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Hussey, Orthodox Church (1986) Οικουμενικό Πατριαρχείο