Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
A. van Millingen, Churches in Constantinople (1912) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Ποταμιάνος, Φως (2000) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Karaca, Rum Kiliseleri (1995) Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου, εκκλ. συγκρότημα
Vryonis, Mechanism (2005) Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου, εκκλ. συγκρότημα
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου, εκκλ. συγκρότημα
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851) Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου, εκκλ. συγκρότημα
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005) Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου, εκκλ. συγκρότημα
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992) Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου, εκκλ. συγκρότημα
Dagron, Γέννηση (2000) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Janin, Constantinople (1964) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Janin, Géographie (1969) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Mango, “Water” Hinterland (Variorum 1995) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Müller-Wiener, Bildlexikon (1977) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Deleon, Golden Horn (1995?)  Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος  
Παναγοπούλου, Διπλωματικοί γάμοι στο Βυζάντιο (2006) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
Freely, Istanbul (BG 2000) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Göskoy, «Blakherna ya da Ayvansaray» Haliç (2004) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Mamboury, Istanbul (1951) Κεράτιος – Βλαχέρνες
ODB I-III (1991) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Sumner-Boyd, Freely, Strolling (1983) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Κυριαζής, Ερρίκος του Αινώ (1996) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Σταματόπουλος, Αναλαμπή (1996) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Τσιτσελίκης, Τα Βακούφια (2011) Παναγία της Σούδας Εγρίκαπου
Brouskari (ed.), Egeria (2008) Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα
Κομνηνή, Αλεξιάδα (1990) Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα
Παλιούρας, Μνημεία (1990) Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα