Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες (1890) Πατριαρχικός Οίκος
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Πύλη του 1733 στην οικία Καντακουζηνού στο Φανάρι
Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001) Πύλη του 1733 στην οικία Καντακουζηνού στο Φανάρι
Σοφιανού, Ο Φάχρη (2012) Τζιμπαλί
Dinu, Cantemir şi Mavrocordat (2011) Φανάρι
Massavetas, Constantinople – Istanbul (2007) Φανάρι
Popescu-Judetz, Cantemir (1999) Φανάρι
Runciman, Great Church (1968) Φανάρι
Runciman, Μεγάλη Εκκλησία (2010) Φανάρι
Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός (1977) Φανάρι
Δημαράς, Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος (2010) Φανάρι
Κανδηλώρος, Γρηγόριος Ε΄ (1921) Φανάρι
Κορομηλά, Οδυσσέας (1988) Φανάρι
Μισαηλίδης, Φανάρι (1950) Φανάρι
Ξηραδάκη, Φαναριώτισσες (1999) Φανάρι
Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997) Φανάρι
Πολίτης, Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή (1968) Φανάρι
Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870) Φανάρι
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851) Ψωμαθειά / Ψαμαθιά
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865) Ψωμαθειά / Ψαμαθιά