ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Millingen, Walls (1899) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Müller-Wiener, Häfen (1994) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ζώρας, Άλωσις και βασιλεία Μωάμεθ (1952) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος (2007) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Κορομηλά, 1453 (1992) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Α΄ (2005) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Σταματόπουλος, Μήλλας, Βασιλεύουσα (1990) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Dagron, Hippodrome (2011) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Σταματιάδης, Ιππόδρομος Κωνσταντινουπόλεως (1868) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Κεσίσογλου, Ενορία Αγιάς, Τζιμπαλί (1998) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Χαρδαλούπα-Τσαγγαράκη, Καλλίπολη (2015) Καλλίπολη
Dawkins, Modern Greek in Asia Minor (1916) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Yenipınar, Şahin, Dark Church (1998) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Αγαπητός, Το εβένινο λαούτο (2003) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία (1997) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ευπραξιάδης, Προκόπι (1988) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Κύριλλος ΣΤ΄, Η Αρχισατραπία του Ικονίου (1815, 2018) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Κωστάκης, Ανακού (1963) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Μαμώνη, «Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ΄ και η μετάφραση της Ορθόδοξης Διδασκαλίας» (1988-89) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Πετροπούλου, «Ελληνισμός – εξαρχαϊσμός στην Καππαδοκία» (1988-89) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ποιμενίδου / Pimenides (ed), Σινασός / Sinasos (1986) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ρίζος, Σινασός τ. Α΄ (2007) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ρίζος, Σινασός τ. Β΄ (2007) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (1965, 2010) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Σεφέρης / Séféris, Μοναστήρια Καππαδοκίας / Églises rupestres de Cappadoce (2000) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Τατάκης, Συμβολή της Καππαδοκίας (1960) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ