ΣΥΡΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Αντιλίβανος, Συρία
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ
ΒΔ Συρία
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ Β: εκτός των τειχών
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ
Η Έρημος
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ
Η Κοιλάδα του Μέσου Ευφράτη, Συρία
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ
ΝΟΤΟΣ Συρίας
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ
Μααλούλα
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > Αντιλίβανος, Συρία
Σεντνάγια
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > Αντιλίβανος, Συρία
Μονή Παναγίας Σεντνάγια
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Μονή]
ΣΥΡΙΑ > Αντιλίβανος, Συρία > Σεντνάγια
Αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα
[Αρχαιολογικό Μνημείο Θρησκευτικού Χαρακτήρα] - [Ιερό]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
Έμπλα
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
Η κοιλάδα του Ορόντη
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
[Οχυρωματικό Έργο]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
Μααράτ αν-Νουμάν
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
Μονή Συμεών Στυλίτη
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
ΧΑΛΕΠΙ
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη
Η κοιλάδα των Χριστιανών
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη
Σαϊζάρ
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη
Χάμα
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη
Η Απάμεια εντός των τειχών
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Καλαάτ αλ-Μουντίκ
[Τόπος]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Καραβάν σαράι - Μουσείο Απάμειας
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Καραβάνσεραϊ]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Το χριστιανικό κέντρο της Απάμειας
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ > Η Απάμεια εντός των τειχών
Κρακ, το Κάστρο των Ιπποτών
[Οχυρωματικό Έργο]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Η κοιλάδα των Χριστιανών
Αρχαιολογικό Μουσείο Χάμα
[Μουσείο]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Χάμα
Παλάτι Αζέμ, Χάμα
[Διοικητικό Κτίσμα] - [Κατοικία κυβερνήτη, Παλάτι]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Χάμα
Το ψηφιδωτό δάπεδο με τη γυναικεία συναυλία (από το Μαριαμίν)
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Χάμα > Αρχαιολογικό Μουσείο Χάμα
Χάνι Μουράντ Πασά – Μουσείο του Μααράτ αν-Νουμάν
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Πανδοχείο / Χάνι]
ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Μααράτ αν-Νουμάν