Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Maguire, “A Tenth Century Description of a Tower at Constantinople” Δελτίον ΧΑΕ 17 (1994) 01 Πρώτος Πύργος του Θεοδοσιανού Τείχους
Τα εγκαίνια των ρωμαίικων σχολείων στον Βαθυρρύακα / Μπουγιούκντερε του Άνω Βοσπόρου: η τελετή, οι λόγοι, ο απολογισμός (1871) Αγία Παρασκευή Μπουγιούκντερέ, εκκλ. συγκρότημα
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μακροχωρίου (σήμερα Μπακίρκιοϊ): Κανονισμοί ναού και εκπαιδευτηρίων 1906 Άγιος Γεώργιος Μπακίρκιοϊ, εκκλ. συγκρότημα
Ερέζ, Το βιβλιοπωλείο της κυρίας Βενετίας στο Πέραν (1987) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Κανονισμός της Ρωμαίικης Κοινότητας Αγίου Στεφάνου / Γεσίλκιοϊ (1952) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Κορομηλά, Ο πολυώνυμος Βόσπορος (2001) Δήμος Σαρίγιερ
Αφιέρωμα στα Σεπτεμβριανά του 1955, σαράντα χρόνια μετά (Η Καθημερινή, 1995) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Κανονισμός εκκλησιαστικής και κοινοτικής οργάνωσης της θρακικής Επαρχίας Δέρκων (1908) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Πασπάτης, Βυζαντιναί Μελέται (Κ/Πολη 1877) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Πασαδαίος, «Παρατηρήσεις επί της αισθητικής αξίας των Θεοδοσιανών Τειχών» (1968)  Θεοδοσιανά Τείχη
Κανονισμός Ιωακειμείου Εκπαιδευτηρίου (1909) και εικονογραφικό υλικό Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
Κανονισμός του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κ/Πόλεως (1888) Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
Dilsiz,The Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Mango, ‘The Triumphal Way and the Golden Gate’ (DOP 54, 2000) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Millingen, Churches in Constantinople (1912) pdf Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Turnbull, The Walls of Constantinople (2004) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Αριστάρχης, Αρχαιολογικός χάρτης Χερσαίων Τειχών Κ/Πόλεως (ΕΦΣK 1884) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Ρ. Α. Γ., Κωνσταντινουπόλεως Αρχαιολογία (1864) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Διαμαρτυρία 1985 Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865) Μεγάλη του Γένους Σχολή
ΜΙΣΝ, Ιστορία της Μονής της Πηγής (Ζωοδόχου Πηγής / Μπαλουκί) από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια ως το 1900 (1937) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Κορομηλά, Αποσπάσματα από το βιβλίο Η Μαρία των Μογγόλων (2008-2020) Μουχλιό
Ρωμαίικη Κοινότητα Μουχλίου (Μουχλιό, Άνω Φανάρι): Ενοριακός Κανονισμός του 1900 Μουχλιό
Τρομπούκης και Λασκαράτος, Ο γιατρός Αλέξανδρος Πασπάτης (2001) Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
Κορομηλά, «Οικουμενικός Θρόνος» (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Λαμπάκης  Β  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1902-1911» (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ιστορικά για την Παναγία της Σούδας / Εγρί Καπού και τη Ρωμαίικη Κοινότητα (1950) Παναγία της Σούδας Εγρίκαπου
Ahunbay, Ρούμελι Χισάρ (1997) Ρούμελι Χισάρ
Ρωμαίικη Κοινότητα Ταταούλων (Ταταύλα): Κανονισμός – κοστολόγια, 1923 Ρωμαίικη Κοινότητα Κουρτουλούς
Κανονισμός του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Εγρί Καπού στα βυζαντινά Τείχη (1910) Ρωμαίικο Κοιμητήριο Εγρίκαπου