ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Βρυώνης, Η παρακμή του Ελληνισμού (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Η Μικρά Ασία των θεμάτων (1998) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. Ζ΄ Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι (1978) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. Θ΄  Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, 1071-1453 (1979) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. ΣΤ΄  Ελληνισμός και Ρώμη (1976) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία  
Κόγιας, Kεραμική της Κιουτάχειας / Kogias, Kütahya’s Pottery (2021) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Κοροβίνης, Οι ασίκηδες (2003) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Μαμώνη, Ιστικοπούλου, Σωματειακή Οργάνωση στη Μικρά Ασία (2006) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Μαύρη Βίβλος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Πίκουλας, Άγνωστη Μικρά Ασία (2016) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Συρίγος, Ντόκος, Τουρκικές διεκδικήσεις (2020) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Σωτηρίου, Χρ. Μνημεία Μικράς Ασίας (1920, 2006) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ταβερνιέ, Τουρκία και Περσία τ. α΄ (1992) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Der-Nersessian, Vahramian, Aght’amar (1974) Αχταμάρ, νησάκι
Mnatsakanian, Aghtamar (2010) Αχταμάρ, νησάκι
Krautheimer, Αρχιτεκτονική (1998) Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού στο Αχταμάρ
Mango, Scott (eds), The Chronicle of Theophanes Confessor (1999) Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Whitby, “Justinian’s bridge over the Sangarius and Procopius’ de AedificiisJHS (1985) Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Eydoux, Châteaux (1982) Δήμος Κάχτα
Hamdi Bey, Osgan Effendi, Nemroud-Dagh (1883, 1987) Δήμος Κάχτα
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003) Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια
Νικολαΐδης, Ηράκλεια Πόντου (1955) Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια
Τανιμανίδης, Ίμερα (1988) Ίμερα του Πόντου
Dawkins, Modern Greek in Asia Minor (1916) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Yenipınar, Şahin, Dark Church (1998) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Αγαπητός, Το εβένινο λαούτο (2003) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία (1997) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ευπραξιάδης, Προκόπι (1988) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ