Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Marmara, İstanbul Latin Kilisesi (2006) Notre Dame de Rosarie
Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997) Άγ. Στέφανος Γεσίλκιοϊ, 1995 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 14)
Σταυρίδης, Μητρόπολις Δέρκων (1991) Άγιος Γεώργιος Μπακίρκιοϊ, εκκλ. συγκρότημα
Janin, Constantinople (1964) Βυζαντινή Κινστέρνα Φιλνταμί
Mamboury, Istanbul (1951) Βυζαντινή Κινστέρνα Φιλνταμί
Mango, “Water” Hinterland (Variorum 1995) Βυζαντινή Κινστέρνα Φιλνταμί
Istanbul Fountains (2004) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Janin, Géographie (1969) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Αιλιανός, Προσάρτηση Θεσσαλίας και Ηπείρου (1988) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Α΄ Θρακικά 12 (1939) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Burton, Orient Express (2001) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
İstanbul Avrupa (2008?) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)  
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)  
Tuğlacı, Dadian Family (1993) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Β΄ Θρακικά 13 (1940) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Μήλλας, Προποντίδα (1992) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)  
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)  
Τσοκώνας, Μητρόπολις Δέρκων (2015) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Dagron, Γέννηση (2000) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Whitby, The History of Simocatta (1986) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ιστορία (2005) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Ιορδανίδου, Λωξάντρα (1980) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Αν. Ρωμυλίας (1995) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ