Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Burton, Orient Express (2001) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Dagron, Γέννηση (2000) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
İstanbul Avrupa (2008?) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)  
Istanbul Fountains (2004) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Janin, Constantinople (1964) Βυζαντινή Κινστέρνα Φιλνταμί
Janin, Géographie (1969) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)  
Mamboury, Istanbul (1951) Βυζαντινή Κινστέρνα Φιλνταμί
Mango, “Water” Hinterland (Variorum 1995) Βυζαντινή Κινστέρνα Φιλνταμί
Marmara, İstanbul Latin Kilisesi (2006) Notre Dame de Rosarie
Tuğlacı, Dadian Family (1993) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Whitby, The History of Simocatta (1986) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Αιλιανός, Προσάρτηση Θεσσαλίας και Ηπείρου (1988) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Α΄ Θρακικά 12 (1939) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Β΄ Θρακικά 13 (1940) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ιστορία (2005) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Ιορδανίδου, Λωξάντρα (1980) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Αν. Ρωμυλίας (1995) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Μήλλας, Προποντίδα (1992) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)  
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)  
Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997) Άγ. Στέφανος Γεσίλκιοϊ, 1995 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 14)
Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995) Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Σταυρίδης, Μητρόπολις Δέρκων (1991) Άγιος Γεώργιος Μπακίρκιοϊ, εκκλ. συγκρότημα
Τσοκώνας, Μητρόπολις Δέρκων (2015) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)