ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Βασιλείου, Τσέλιος (επιμ. έκδ.), Καλλικράτεια (2000) Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ
Tuğlacı, Dadian Family (1993) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Τσοκώνας, Μητρόπολις Δέρκων (2015) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Evren, Zeytinburnu (2003) Εκτός των Τειχών
ΜΙΣΝ, Μονή Πηγής - Μπαλουκλί (1937) Εκτός των Τειχών
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Επαρχία Αίνου
Γεωργαντζής, Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως (1981) Επαρχία Αίνου
Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007) Επαρχία Αίνου
Μαλτέζου, Άννα Παλαιολογίνα Νοταρά (2004) Επαρχία Αίνου
Laiou (ed.),‘Life of St. Mary the Younger’ (1996) Επαρχία Βιζύης
Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899) Επαρχία Βιζύης
Φυδανάκης, Δοξάτο 1924-1927 και Θρακιώτες (2019) Επαρχία Βιζύης
Γεδεών, Γανόχωρα (1913) Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ)
Κζούνια, Μητρόπολη Γάνου και Χώρας (2005) Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ)
Πανσελήνου, Τελευταίος τρύγος (1986) Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ)
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Α΄ (1966, β' έκδ. 2004) Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
Haliç (2004) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Istanbul Fountains (2004) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Runciman, The Fall of Constantinople (1969) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Runciman, Άλωση Κωνσταντινούπολης (2005) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Γιακωβάκη, Ευρώπη μέσω Ελλάδας (2006) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Κοροβίνης, ’55 (2012) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Μαμώνη, Ιστικοπούλου, Γυναικείοι Σύλλογοι στην Κωνσταντινούπολη (2002) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Μάνσελ, Λεβάντε (2012) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Asdracha, La Région des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siècles (1976) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Asdracha, «Thrace orientale et Mer Noire» Byzantina Sorbonensia 7 (1988) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Bey, Αν. Θράκη Ι (1927) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Burton, Orient Express (2001) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία