Ι Ε Ε τ. ΙΒ΄ Ελληνική Επανάσταση (1975)
[Βιβλιογραφία]

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός (1994)
Σακελλαρίου, Η απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (2012)
Λούζης, Πολεμικά ημερολόγια του σπετσιώτικου βριγαντίνου «Επαμεινώνδας» (2007) Αιγαίο
Beaton, Greece (2020) ΕΛΛΑΔΑ
Dakin, Ο Αγώνας για την Ανεξαρτησία (1989) ΕΛΛΑΔΑ
Mazower, Η Ελληνική Επανάσταση (2021) ΕΛΛΑΔΑ
Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1985, 1997) ΕΛΛΑΔΑ
Δερτιλής, Ιστορία Ελληνικού Κράτους τ. Α΄ (2009) ΕΛΛΑΔΑ
Δερτιλής, Ιστορία Ελληνικού Κράτους τ. Β΄ (2009) ΕΛΛΑΔΑ
Δημαράς, Ηλιού, Η ιδεολογική προπαρασκευή της Επανάστασης (2020) ΕΛΛΑΔΑ
Διαμαντούρος, Οι απαρχές (1821-1828) (2002) ΕΛΛΑΔΑ
Ι Ε Ε  τ. Α΄ Προϊστορία και Πρωτοϊστορία μέχρι το 1100 π.Χ. (1970) ΕΛΛΑΔΑ
Ι Ε Ε  τ. ΙΓ΄ Νεώτερος Ελληνισμός, 1833-1881 (1977) ΕΛΛΑΔΑ
Ι Ε Ε τ. ΙΑ΄ Ο ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία, 1669-1821 (1975) ΕΛΛΑΔΑ
Ι Ε Ε τ. ΙΔ΄ (1977) ΕΛΛΑΔΑ
Ι Ε Ε τ. ΙΕ΄ (1978) ΕΛΛΑΔΑ
Κουλούρη (εκδ.), Η οικοδόμηση του ελληνικού κράτους (2022) ΕΛΛΑΔΑ  
Ξανθουδάκης, Καρδάμης, Ιστορία της μουσικής στη νεώτερη Ελλάδα, τ. Α΄ (2022) ΕΛΛΑΔΑ
Πολίτης, Ο Σολωμός και οι Εφτανησιώτες (1966) ΕΛΛΑΔΑ  
Πολίτης, Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή (1968) ΕΛΛΑΔΑ
Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001) Μαύρη Θάλασσα