ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Βαρθολομαίος, Συνάντηση (2011) Πατριαρχικός Οίκος
Βασιλειάδης (επιμ), Ακολουθία Κυρίλλου ΣΤ΄ (1990) Πατριαρχικός Οίκος
Βατού, Κων/πολη – Μαρμαράς (2002) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Βουδούρης, Η νήσος Πρώτη (1950) Πρώτη Πριγκηποννήσων / Κιναλίαντα
Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. ΙI (1862) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. ΙΙΙ (1869) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Α΄ Θρακικά 12 (1939) Δήμος Σαρίγιερ
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Β΄ Θρακικά 13 (1940) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες (1890) Πατριαρχικός Οίκος
Γεδεών, Πνευματική κίνησις του Γένους (2010) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γιακωβάκη, Ευρώπη μέσω Ελλάδας (2006) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Γιαννακόπουλος / Yiannakopoulos, Κωνσταντινούπολη / Constantinople (2002) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006) Μπέϊογλου / Πέραν
Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη (1998) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Γουέλμαν, Θεοδώρα (1995) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Α΄ (1966, β' έκδ. 2004) Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Β΄ (1971, β' έκδ. 2004) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Δαρδαβέσης (επιμ.), Ιωακείμ Γ΄ (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Δερμιτζής, Άγιος Ιωάννης Ξηροκρήνης (2004) Κουρούτσεσμέ
Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός (1977) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Δημαράς, Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος (2010) Φανάρι
Δούκας, Βυζαντινοτουρκική Ιστορία (1997) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Δούκας, Ιστορία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2004 (2003) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2005 (2004) Οικουμενικό Πατριαρχείο