ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 05: Ανάγλυφο Ναρσή
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 06: Ανάγλυφο Ορμίσδα Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 07: Ανάγλυφο Σαπώρ Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νομός Γιαζντ
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ
Παλαιό Ισπαχάν
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν
Παλαιό Παζάρι
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Αγορά - Παζάρι, Εργαστήριο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Παλάτι και κήποι Ντολάτ Αμπάντ
[Κτίσμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων / Κατοικία] - [Κατοικία]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Πασαργάδες, βασιική πρωτεύουσα
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς
Περσέπολη
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς
Περσέπολη: Ανάκτορο Δαρείου Α΄
[Διοικητικό Κτίσμα] - [Παλάτι]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Περσέπολη
Περσέπολη: Απαντάνα (αίθουσα δεξιώσεων)
[Διοικητικό Κτίσμα] - [Παλάτι]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Περσέπολη
Περσέπολη: Θησαυροφυλάκιο
[Διοικητικό Κτίσμα] - [Παλάτι]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Περσέπολη
Περσέπολη: Πύλη των Εθνών
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Περσέπολη
Πλατεία Αμίρ Τσακμάκ
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Πλατεία Νακς-ε Τζαχάν – Ιστορικό κέντρο
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν
Πλινθόκτιστες διατηρητέες συνοικίες
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Πύργοι της Σιωπής στο Γιαζντ
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Σασανιδικό Ανάκτορο Φιρουζαμπάντ
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Επαρχία Φιρουζαμπάντ
Σιράζ
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς
Σιράζ: Αργκ, Οχυρωμένο Παλάτι
[Οχυρωματικό Έργο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Σιράζ
Σιράζ: Σαχ Σεράγκ Μαυσωλείο
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Συγκρότημα]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Σιράζ
Συγκρότημα «Ιμάμζαντέχ Ισμαήλ»
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Ισλαμικό Συγκρότημα]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Παλαιό Ισπαχάν
Ταφικό μνημείο Κύρου Β΄
[Ταφικό Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Πασαργάδες, βασιική πρωτεύουσα
Τέμενος και Μαυσωλείο των Δώδεκα Ιμάμηδων / Maghbareh-ye Davâzdah Emâm
[Ταφικό Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ > Πλινθόκτιστες διατηρητέες συνοικίες
Τζαμί της Παρασκευής στο παλαιό κέντρο του Ισπαχάν
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Τζαμί]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Παλαιό Ισπαχάν
Τζαμί της Παρασκευής του Γιάζντ
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Τζαμί]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Τζαμί του σεΐχη Λοφτολλάχ
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Τζαμί]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Πλατεία Νακς-ε Τζαχάν – Ιστορικό κέντρο
Τζούλφα
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν
Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς
Φαρς
[Τόπος]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ