Φανάρι
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ψιλάκης, Καστανάς, Πολιτισμός  Ελιάς (1999) H τελετουργία της παρασκευής του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, άνοιξη 1992
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Αγίασμα Αγίου Ευθυμίου στο Φανάρι
Çipof, «İstanbul Bulgar Ortodoks Cemaati ve Sveti Stefan Kilisesi» Haliç (2004) Άγιος Στέφανος Βουλγαρικής Παροικίας
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Για το δάπεδο του Πατρ. Ναού, 3 Δεκ 1720 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 27)
Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989) Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
Παπουλίδης, Μαρασλής (1989) Μαράσλειο Κ/Πόλεως στο Φανάρι
Özbilge, Fener, Balat (2005) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γεδεών, Πνευματική κίνησις του Γένους (2010) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Α΄ (1966, β' έκδ. 2004) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Β΄ (1971, β' έκδ. 2004) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Θρακική Επετηρίδα τ. 2 (1981) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Μουχλιό
Janin, Géographie (1969) Μουχλιό
Κορομηλά, Μαρία των Μογγόλων (2008) Μουχλιό
Marinis, Architecture in the churches of Constantinople (2014) Ναός Θεοτόκου, Μουχλιό
Uyar, «Panagia Moukhliotissa Kilisesi» Haliç (2004) Ναός Θεοτόκου, Μουχλιό
Dagron, Γέννηση (2000) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Hussey, Orthodox Church (1986) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Jenkins, Westerink (eds), Nicholas Patriarch of Constantinople DOT 2 (1973) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Mango (ed.) Nikephoros Short History DOT 10 (1990) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Mango, Scott (eds), The Chronicle of Theophanes Confessor (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
ODB I-III (1991) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Pantazopoulos, Church and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule (1967) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Runciman, Βυζαντινή Θεοκρατία (1991) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ware, Orthodox Church (1964) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Yiannias (εκδ.), Η βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση (1994, 2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Αναστασιάδου, Ντυμόν, Ρωμηοί της Πόλης (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο